Sjömackens bränslepumpar har bytts ut och en kortläsare installerats. Den nya automatstationen innebär att öppettiderna blir generösare.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 2, 2020

Auktion

Lördagen den 4 juli är det auktion i Missionshuset Hammarvägen 14.

724

När det nya året ringdes in 2020 fanns det 724 fastboende personer här på Muskö.

Vinster till lotterier!

Muskö Hembygdsförening tar gärna emot vinster till våra lotterier på Muskö hembygdsdag.

Restaurerad fågelsjö av stort värde

Den lilla sjön Maren vid Arbottna på Muskö vallades in och dränerades i slutet på 1940-talet. Med tiden slutade dränering och utpumpning att fungera och sjön förvandlades återigen till en våtmark. Till följd av övergödning och dålig skötsel växte sjön igen och förlorade viktiga naturvärden.