Tid: Lördag 30 maj klockan 15.00
Plats: Grytholmen, Dansbanan

Dagordning

 1. Årsmötet öppnas.
 2. Val av mötesordförande.
 3. Val av mötessekreterare.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Mötets stadgeenliga utlysning.
 6. Val av två justerare tillika rösträknare.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2021.
 11. Inkomna motioner.
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budgetförslag för 2020.
 13. Val av ordförande för verksamhetsåret 2020.
 14. Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år
 15. Val av en styrelseersättare för en tid av två år
 16. Val av två revisorer för en period av ett år.
 17. Val av en revisionsersättare för en tid av ett år.
 18. Val av två ledamöter till valberedningen för en tid av ett år.
 19. Övriga frågor
 20. Mötet avslutas

Välkomna. Styrelsen


Läs medlemsinformationen här (pdf)


Eventuellt flyttas årsmötet på grund av Corona-viruset.
Se hemsidan eller Facebook för aktuell info:
www.muskobladet.se
facebook.com/MuskoHembygdsforening/


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 2, 2020

Auktion

Lördagen den 4 juli är det auktion i Missionshuset Hammarvägen 14.

Väderöversikt

Vintern som inte ville bli vinter och gled över i vår.
Muskövädret januari-mars 2020

Kallelse till årsmöte i Muskö hembygdsförening

Kallelse till årsmöte i Muskö hembygdsförening
Tid: Lördag 30 maj klockan 15.00 Plats: Grytholmen, Dansbanan

Sommarens kaffekvällar på Grytholmen

Sommarens kaffekvällar på Grytholmen. Med reservation för ändringar med tanke på Corona-viruset.