Obelisktavlan en akvarell målad av hovmålaren C. W. Svedman. Originalet finns på Kulturhistoriska Museet i Lund.

Adolf Ludvig Levin avled 1807. År 1821 upprestes en 5.5 meter hög obelisk nordväst om herrgården som ett minnesmärke över honom.

I dag ser vi den vid Valingevägen på krönet av Fårkullabacken. Den är försedd med följande inskription:

ADOLF LUDV. LEVIN
STAM – FADREN
GRUNDLÄGGAREN
STIFTAREN
TIL
TACKSAMT MINNE
UPREST
1821

På Adolfsdagen den 23 juni 1822 invigdes obelisken vid en stor familjefest. Vid detta tillfälle målades en tavla för att dokumentera tilldragelsen. Den visar den resta obelisken. Runt denna bildar Levins barnbarn och barnbarnsbarn ring. I förgrunden ser man bakom en öppnad grind (infarten till herrgården från Valingehållet) de vuxna släktingarna.

I bakgrunden finns gårdens allmoge i sina helgdagsdräkter. Plaggen var mycket detaljerat målade och visade sig överensstämmande med den av Ethel Carlsson rekonstruerade Haninedräkten.
Obelisktavlan är en av de få bilder där man kan se hur de gamla dräkterna i Haninge-socknarna såg ut.
J.K

Obelisktavlan en akvarell målad av hovmålaren  C. W. Svedman. Originalet finns på Kulturhistoriska Museet i Lund.

Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 2, 2022

Älvsnabbshamnen av Bo Stjernström – Del 12

I Älvsnabbshamnen har det funnits två optiska telegrafer. Den första under 1808-1809 års rysk-finska krig. Den låg ungefär mitt på Kapellön och var endast i bruk cirka ett år.

Ny plan för hur vildsvinsstammen ska förvaltas

Antalet viltolyckor ska minska, skördebortfallet ska minska, sjukdomen afrikansk svinpest ska inte få fäste, möjligheten att servera vildsvinskött i offentlig sektor ska öka.

Statsministern besökte Berga

Magdalena Andersson besökte i mitten av februari Haninge garnison, där hon fick veta mer om marinens arbete under en presentation som hölls av marinchefen och förbandscheferna för fjärde sjöstridsflottiljen och Stockholms amfibieregemente.

Föreningsnytt – Muskö IF

Några nyheter från Muskö IF: Simskolan drar igång till sommaren nere vid Ersholmen. Motionsbingo – Söndagen den 15/5