I Länsstyrelsens nya regionala plan för hur vildsvinsstammen skall förvaltas finns flera mål uppsatta.

Antalet viltolyckor ska minska, skördebortfallet ska minska, sjukdomen afrikansk svinpest ska inte få fäste, möjligheten att servera vildsvinskött i offentlig sektor ska öka.

Förvaltningsplanen riktar sig främst till markägare och jakträttsinnehavares insatser som slutligen kommer att vara avgörande för hur väl förvaltningen av vildsvin kommer att fungera och lyckas i framtiden.

Det finns ingen statistik på hur många vildsvinen är i Stockholms län, men att djuren ökat i antal är klart. När det gäller antalet fällda svin finns det däremot statistik. De senaste tio åren har antalet fällda grisar mer än tredubblats. Jaktåret 2010-2011 fälldes 4 259 vildsvin, och jaktåret 2020-2021 fälldes 13 134.

Även lantbrukare i länet har rapporterat in allt större skador. År 2020 uppskattades skördebortfallet till 6 025 ton, vilket motsvarar en ökning på 65 procent sedan 2014.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 2, 2022

Öppet på Grytholmen – vår & sommar

Serveringen på Grytholmens Friluftsmuseum är öppen i samband med våra aktiviteter.

I naturen… …från min horisont. Vinter 2022.

Den stora tystnaden som brukat infinna sig isvintrar ville inte riktigt komma. En dag satt det 14 snattrande gräsänder under fågelmatningen och åt spillfrön från mesar och finkar.

Norrman spårlöst försvunnen på Kanada

Den 30 november lämnade Terje Johansen, bosatt i Oslotrakten, sitt hem. Han var på väg till Nordnorge för att avsluta en husaffär och att han skulle åka via Sverige.

Muskö kyrka – Församlingsnytt

Dop och begravningar i Muskö kyrka. Dödsannonser.