I Länsstyrelsens nya regionala plan för hur vildsvinsstammen skall förvaltas finns flera mål uppsatta.

Antalet viltolyckor ska minska, skördebortfallet ska minska, sjukdomen afrikansk svinpest ska inte få fäste, möjligheten att servera vildsvinskött i offentlig sektor ska öka.

Förvaltningsplanen riktar sig främst till markägare och jakträttsinnehavares insatser som slutligen kommer att vara avgörande för hur väl förvaltningen av vildsvin kommer att fungera och lyckas i framtiden.

Det finns ingen statistik på hur många vildsvinen är i Stockholms län, men att djuren ökat i antal är klart. När det gäller antalet fällda svin finns det däremot statistik. De senaste tio åren har antalet fällda grisar mer än tredubblats. Jaktåret 2010-2011 fälldes 4 259 vildsvin, och jaktåret 2020-2021 fälldes 13 134.

Även lantbrukare i länet har rapporterat in allt större skador. År 2020 uppskattades skördebortfallet till 6 025 ton, vilket motsvarar en ökning på 65 procent sedan 2014.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 2, 2022

Nu är det klart! Storloppis i juli!

Efter en lååång väntan tror vi nu att kusten är klar. Det blir stor loppis i hembygdsgården igen.

En historia om tjuvjakt

En höst på 1940-talet ägde en tjuvjakt på älg rum i Mickrumskogen. Den blev mycket omtalad.

Haninge kommuns kultur-miljöprogram 2020-2030

I september 2020 antog kommunfullmäktige kommunens kulturmiljöprogram.

Sportlovsöppet vid Grytholmens Friluftsmuseum

Onsdagen den 2 mars hade hembygdsföreningen serveringen öppen och bjöd barnen på grillad korv med bröd och varm choklad.