I Länsstyrelsens nya regionala plan för hur vildsvinsstammen skall förvaltas finns flera mål uppsatta.

Antalet viltolyckor ska minska, skördebortfallet ska minska, sjukdomen afrikansk svinpest ska inte få fäste, möjligheten att servera vildsvinskött i offentlig sektor ska öka.

Förvaltningsplanen riktar sig främst till markägare och jakträttsinnehavares insatser som slutligen kommer att vara avgörande för hur väl förvaltningen av vildsvin kommer att fungera och lyckas i framtiden.

Det finns ingen statistik på hur många vildsvinen är i Stockholms län, men att djuren ökat i antal är klart. När det gäller antalet fällda svin finns det däremot statistik. De senaste tio åren har antalet fällda grisar mer än tredubblats. Jaktåret 2010-2011 fälldes 4 259 vildsvin, och jaktåret 2020-2021 fälldes 13 134.

Även lantbrukare i länet har rapporterat in allt större skador. År 2020 uppskattades skördebortfallet till 6 025 ton, vilket motsvarar en ökning på 65 procent sedan 2014.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 2, 2022

Älvsnabbshamnen av Bo Stjernström – Del 12

I Älvsnabbshamnen har det funnits två optiska telegrafer. Den första under 1808-1809 års rysk-finska krig. Den låg ungefär mitt på Kapellön och var endast i bruk cirka ett år.

Norrman spårlöst försvunnen på Kanada

Den 30 november lämnade Terje Johansen, bosatt i Oslotrakten, sitt hem. Han var på väg till Nordnorge för att avsluta en husaffär och att han skulle åka via Sverige.

Musköduo ”Årets företagare”

Sveriges största båtskrot är baserad på Lugnet. Maria Rindstam och Josefin Arrhènborg startade Båtskroten 2007.

Obelisken vid Ludvigsberg 200 år

Adolf Ludvig Levin avled 1807. År 1821 upprestes en 5.5 meter hög obelisk nordväst om herrgården som ett minnesmärke över honom.