I Länsstyrelsens nya regionala plan för hur vildsvinsstammen skall förvaltas finns flera mål uppsatta.

Antalet viltolyckor ska minska, skördebortfallet ska minska, sjukdomen afrikansk svinpest ska inte få fäste, möjligheten att servera vildsvinskött i offentlig sektor ska öka.

Förvaltningsplanen riktar sig främst till markägare och jakträttsinnehavares insatser som slutligen kommer att vara avgörande för hur väl förvaltningen av vildsvin kommer att fungera och lyckas i framtiden.

Det finns ingen statistik på hur många vildsvinen är i Stockholms län, men att djuren ökat i antal är klart. När det gäller antalet fällda svin finns det däremot statistik. De senaste tio åren har antalet fällda grisar mer än tredubblats. Jaktåret 2010-2011 fälldes 4 259 vildsvin, och jaktåret 2020-2021 fälldes 13 134.

Även lantbrukare i länet har rapporterat in allt större skador. År 2020 uppskattades skördebortfallet till 6 025 ton, vilket motsvarar en ökning på 65 procent sedan 2014.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 2, 2022

Stort getingbo – hela 60 cm i diameter

I somras hade vi jätteproblem med en kompakt ström av getingar (den vanliga) på en av våra uteplatser på landstället på Muskö.

I naturen… …från min horisont. Vinter 2022.

Den stora tystnaden som brukat infinna sig isvintrar ville inte riktigt komma. En dag satt det 14 snattrande gräsänder under fågelmatningen och åt spillfrön från mesar och finkar.

Kvinna smygfilmades i duschen

En 30-årig man har blivit dömd för att ha ägnat sig åt kränkande fotografering på örlogsbasen. Han filmade en kvinna när hon duschade i ett duschrum.

Polisrapport Muskö

Under perioden 1 jan till 30 mar har det upprättats 16 ärenden med brotts- eller händelseplats på Muskö, vilket är färre än motsvarande period förra året.