Under perioden 1 jan till 30 mar har det upprättats 16 ärenden med brotts- eller händelseplats på Muskö, vilket är färre än motsvarande period förra året.

Gällande de sex viltolyckor som anmälts under perioden har alla inträffat på Muskövägen och de flesta mellan 16.30-18.30, gissningsvis när de flesta är på väg hem från jobbet.

Natten mot måndagen den 31 januari stals båtmotorer från två platser på Muskö och flera båtägare drabbades. Det är tyvärr svårt att förutse när och var båttjuvarna skall slå till längs vår kustlinje.

Utifrån tidigare års mönster kan både vi från polisen och ni som båtägare ändå få en bild av när vi ska vara extra alerta. Förra året kom, likt i resten av regionen, en tydlig stöldvåg i september.

 

Majoriteten av brotten gäller tillgrepp av motorbåt och stöld av båtmotor.

Majoriteten av brotten gäller tillgrepp av motorbåt och stöld av båtmotor.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 2, 2022

Norrman spårlöst försvunnen på Kanada

Den 30 november lämnade Terje Johansen, bosatt i Oslotrakten, sitt hem. Han var på väg till Nordnorge för att avsluta en husaffär och att han skulle åka via Sverige.

Mörkt. Gropigt. Lerigt och Blött! Läskigt!

Facebookkommentar från person som fick åka genom Muskötunneln innan den öppnades för allmän trafik.

Haninge kommuns kultur-miljöprogram 2020-2030

I september 2020 antog kommunfullmäktige kommunens kulturmiljöprogram.

Bostadspriserna upp i Haninge

Priserna på villor i Haninge ökade markant under 2021, enligt siffror från Svensk mäklarstatistik. Villorna ökade med drygt 15 procent. Medelpriset på en villa var 5,5 miljoner kronor.