Det har snart gått två år sedan Saab köpte Kockums hela verksamhet av Thyssen/Krupp. Företaget hade då omkring 900 anställda.

Merparten arbetar i Malmö och Karlskrona, men Kockums har även verksamhet på Muskö, framförallt kopplat till underhåll.

I maj 2015 varslades 20 av de anställda på Muskö. Detta eftersom Saab Kockums kunder inte har samma behov av underhåll som man haft tidigare. Hur verksamheten kommer att se ut i framtiden vill man inte uttala sig om i nuläget.

För närvarande fokuserar Saab Kockums på verksamheterna i Malmö och Karlskrona och produktionen av den nya ubåten A26.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 2, 2016

Bra år för säl och örn – sämre för ejdern

Skärgårdsstiftelsen har inventerat djurlivet i skärgården i 31 år, vilket ger ett bra underlag för att dra vetenskapligt underbyggda slutsatser.

Muskö Hembygdsförening – Medlemsinformation

Kallelse till årsmöte i Muskö hembygdsförening lördag 2016-05-28, kl 15.00 på Grytholmen.

De vilda blommornas dag. Vandring på södra Muskö.

Över hela Norden arrangeras blomstervandringar sedan några år tillbaka. Tusentals växtintresserade brukar delta. I Sverige är Svenska Botaniska Föreningen huvudansvarig. I år hänger vi med här på Muskö.

Stor-loppis 16 juli

Årets stora Musköloppis går av stapeln den 16:e juli mellan 10.00 och 15.00. Det mesta blir troligtvis som vanligt…