Det senaste årtiondet har det varit problem med sälar runt Muskös kust. Husbehovsfiskare som fiskar med nät och ryssjor får sina redskap förstörda av sälar. De finns i de stora fjärdarna och långt inne i småvikarna.

Vid 1900-talets början fanns det mellan 80.000 och 100.000 gråsälar i Östersjön men de minskade snabbt på grund av jakt och miljögifter. 1975 fanns bara 4.000 kvar men i takt med minskade miljögifter och införandet av jaktförbud har beståndet växt till sig.

I dag finns mellan 25.000 och 30.000. Numera tillåts skyddsjakt och licensjakt för att hålla en sund storlek på beståndet. Vid Havs- och vattenmyndigheten HaV anser man att antalet sälar nu ”närmar sig en gynnsam bevarandestatus”.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 1, 2020

Gratis båtskrotning fram till nyår

Även under hösten kunde man kostnadsfritt lämna sina uttjänta båtar till skrotning.

Ett gammalt fotografi – Arbottna

Fotot är taget 1903 framför Arbottna herrgård.

Studiecirkel

Funderar på en ny studiecirkel med axplock ur Musköhistoria.
Den blir troligen 5st 2-timmarspass vissa onsdagskvällar i april-maj.

Ny bok om Muskö

Hembygdsföreningen har glädjen att presentera en ny bok i vår dokumentära skriftserie.
Titeln är ”Muskö på 1800-talet” med undertiteln ”Glimtar från rättegångar och sockenstämmor”.