Det senaste årtiondet har det varit problem med sälar runt Muskös kust. Husbehovsfiskare som fiskar med nät och ryssjor får sina redskap förstörda av sälar. De finns i de stora fjärdarna och långt inne i småvikarna.

Vid 1900-talets början fanns det mellan 80.000 och 100.000 gråsälar i Östersjön men de minskade snabbt på grund av jakt och miljögifter. 1975 fanns bara 4.000 kvar men i takt med minskade miljögifter och införandet av jaktförbud har beståndet växt till sig.

I dag finns mellan 25.000 och 30.000. Numera tillåts skyddsjakt och licensjakt för att hålla en sund storlek på beståndet. Vid Havs- och vattenmyndigheten HaV anser man att antalet sälar nu ”närmar sig en gynnsam bevarandestatus”.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 1, 2020

Många verksamheter på Musköbasen i dag

När marinstaben invigdes vid örlogsbasen på Muskö den 30 september blev Muskö återigen navet för Sveriges marina försvar. Utöver Muskö finns marinens personal också på Berga och i Karlskrona.

Studiecirkel

Funderar på en ny studiecirkel med axplock ur Musköhistoria.
Den blir troligen 5st 2-timmarspass vissa onsdagskvällar i april-maj.

Ett liv som fiskare

Bertil Johansson i Bergvik på Muskö livnärde sig på fiske i hela sitt yrkesverksamma liv. Till en början fiskade han med sin far bland annat efter lax och strömming.

Årsmöte

Muskö Hembygdsförening har årsmöte vid Grytholmen lördagen den 30 maj.