Det kallas Arbottna säteri/Drömgården och köptes 2012 av Fortifikationsverket med målsättningen att bygga bostäder.

Marcus Friström, Drömgårdens VD och en av fyra ägare, berättar.

Ännu är inga nya bostäder uppförda, man väntar på kommunens detaljplan, men det pågår ändå uppbyggnadsverksamhet.

Under sommaren har herrgården renoverats utvändigt, invändigt är de 14 sovrummen och sällskapsrummen mycket nedgångna. Planen är att påbörja upprustningen av dessa under vintern. Så småningom ska herrgården rymma möteslokaler med restaurang på bottenvåningen och rum att hyra på mellan- och övervåning.

Flygelbyggnaden har också renoverats utvändigt och lägenheterna ska renoveras. Mittemot har man för avsikt att uppföra en likadan flygel.

På fälten nedanför vill drömgården uppföra ett 50-tal villor och bygga om ladugården till ett flerbostadshus.

Projektet Drömgården är ett socialt projekt. Visionen är ”att skapa den gamla bykänslan med gränder och närhet” som man skriver på hemsidan.

Man befinner sig nu i slutfasen av detaljplaneprocessen. När den är klar kan man på allvar sätta igång bostadsbyggandet. Enligt gällande tidplan skall kommunen gå ut med samråd med planen någon gång under 2020.

Under de sju år som Drömgården har ägt Arbottna har maren återställts till våtmark och den så kallade ”strykvinden” ursprungligen vagnshuset har gjorts om till kafé/galleri/gårdsbutik.

På Ytteräng, som är ett Natura 2000 område, stadgas att marken ska betas, där har en lantbrukare sina kor under sommaren. Det senaste året har man även skördat hö på åkermarken. På en del av ängsmarken har en fälttävlansbana anlagts.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 1, 2020

Gratis båtskrotning fram till nyår

Även under hösten kunde man kostnadsfritt lämna sina uttjänta båtar till skrotning.

Ny bok om Muskö

Hembygdsföreningen har glädjen att presentera en ny bok i vår dokumentära skriftserie.
Titeln är ”Muskö på 1800-talet” med undertiteln ”Glimtar från rättegångar och sockenstämmor”.

Päronskörd…

Medina Marshall plockar päron på Grytholmen.

Föreningsnytt – Muskö IF

Muskö IF’s cykelsektion har kört klassisk testcykelträning med intervallpass i klubblokalen under vintern.