Storspigg håller på att ta över delar av Östersjön vilket slår hårt mot återväxten av abborre och gädda i vikarna. Forskare har analyserat data från 40 års provfiske i 500 grunda vikar längs Östersjökusten.

Resultatet visar på stora förändringar där dominansen av storspigg gradvis har spritt sig från ytterskärgården in till vikarna längs kusten. Effekten av spiggens dominans slår dubbelt mot rovfisken i vikarna eftersom spiggen äter abborr- och gäddyngel vilket minskar antalet rovfiskar som äter spiggen.

Eftersom spiggen också äter betande smådjur förstärker skiftet dessutom övergödningssymtomen, då fintrådiga alger, som kväver blåstången och andra bottenväxter, får växa okontrollerat.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 4, 2020

Annons
Julgransplundring- söndag 9 jan 2022Grönkvist Media - Webb- & Reklambyrå på Muskö

Muskö i sociala medier

Vi har noterat några av de ärenden som har förekommit de senaste månaderna och som ger en liten inblick i vardagslivet på ön.

Över 200 elkunder var utan ström på Muskö

Sent på fredagskvällen den 21 augusti drabbades drygt 200 av elbolaget Vattenfalls kunder på Muskö av ett strömavbrott.

Högvreten har fått en park

Tack Håkan Öhman, Freddy Jaeschke samt Otto Larsen för jobbet ni gjort för oss alla boende på Högvreten med att rensa upp och göra som en park.

Muskös tomtområden – Torpa skog

I samband med att området avstyckades från stamfastigheterna Torpet och Torpa skog i slutet av 1940-talet så grundades Torpa skogs tomtägarförening.