Storspigg håller på att ta över delar av Östersjön vilket slår hårt mot återväxten av abborre och gädda i vikarna. Forskare har analyserat data från 40 års provfiske i 500 grunda vikar längs Östersjökusten.

Resultatet visar på stora förändringar där dominansen av storspigg gradvis har spritt sig från ytterskärgården in till vikarna längs kusten. Effekten av spiggens dominans slår dubbelt mot rovfisken i vikarna eftersom spiggen äter abborr- och gäddyngel vilket minskar antalet rovfiskar som äter spiggen.

Eftersom spiggen också äter betande smådjur förstärker skiftet dessutom övergödningssymtomen, då fintrådiga alger, som kväver blåstången och andra bottenväxter, får växa okontrollerat.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 4, 2020

Annons
Wasströms Fest-Tält BannerMusköhjälpen BannerBanner Tomtesmyg

Över 200 elkunder var utan ström på Muskö

Sent på fredagskvällen den 21 augusti drabbades drygt 200 av elbolaget Vattenfalls kunder på Muskö av ett strömavbrott.

Muskö kyrka Församlingsnytt

För aktuell information se: www.svenskakyrkan.se/haninge

Väderöversikt jul-sept 2020

Juli.
En något omväxlande månad med både sol regn och åska i ganska vanlig sommarblandning.

Ortnamn på Muskö: Från Gästvik till Bakom – vikar, uddar och holmar på södra Muskö

Den långa udde, som från Bruket sticker ut mot Stora Ballricken, den största och högsta ön i området, avgränsas mot norr av det massiva Lövhagsberget, drygt 50 meter över havet. Udden har haft olika namn.