Storspigg håller på att ta över delar av Östersjön vilket slår hårt mot återväxten av abborre och gädda i vikarna. Forskare har analyserat data från 40 års provfiske i 500 grunda vikar längs Östersjökusten.

Resultatet visar på stora förändringar där dominansen av storspigg gradvis har spritt sig från ytterskärgården in till vikarna längs kusten. Effekten av spiggens dominans slår dubbelt mot rovfisken i vikarna eftersom spiggen äter abborr- och gäddyngel vilket minskar antalet rovfiskar som äter spiggen.

Eftersom spiggen också äter betande smådjur förstärker skiftet dessutom övergödningssymtomen, då fintrådiga alger, som kväver blåstången och andra bottenväxter, får växa okontrollerat.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 4, 2020

Annons
Musköhjälpen BannerBanner CL-Service

Väderöversikt jul-sept 2020

Juli.
En något omväxlande månad med både sol regn och åska i ganska vanlig sommarblandning.

Älvsnabbshamnen av Bo Stjernström – Del 6

1600-talet – TRETTIOÅRIGA KRIGETS UPPTAKT
1630 sammandrog Gustaf II Adolf den flotta som skulle föra kungen och den svenska hären till Tyskland och det trettioåriga kriget.

Muskö kyrka Församlingsnytt

För aktuell information se: www.svenskakyrkan.se/haninge

Arbottna Horse Show kunde genomföras trots pandemin!

Muskö Hästsportförening är en ideell förening som bedriver hästsportsverksamhet och fälttävlan på Arbottna Gård på Muskö. Föreningen bildades 2016 och har idag ett 30-tal medlemmar.