För närvarande har cirka 5.900 personer bekräftats döda i viruset covid – 19 i vårt land.

Ingen vet vad som ska hända, hur det skall utvecklas. Fortsatt väntan på vaccin gör att ingen vet säkert vilken väg smittan kommer att ta.

Människan har genom århundrandena drabbats av allvarliga epidemier vid flera tillfällen.

Här en redogörelse för några av de allvarligaste i den ordning de inträffat.

Källa: Grödinge hembygdstidning 3-2020

1300-talet – Digerdöden

Under 1300-talet härjades Sverige av digerdöden, en pestsjukdom som antas ha kommit med fartyg som anlöpt svenska hamnar och haft smittade svarta råttor ombord. Sjukdomen spreds sedan vidare med loppor från råttorna. En tredjedel av Sveriges befolkning avled.


1710 – Pesten

1710 kom pesten till Stockholm och under året och det följande dog 22.000 personer vilket motsvarade cirka 40 procent av befolkningen.


1792-1801 – Smittkoppor

Sjukdomen orsakades av ett virus som ledde till feber och sedan utslag som övergick i blåsor.
1799 avled över 15.000 personer i Sverige. Under perioden 1792-1801 dog 44.000 personer i Sverige.


1833, 1853 & 1873 – Koleran

Åren 1833, 1853 och 1873 drabbades främst städerna av koleraepidemier och ett stort antal människor avled. Sjukdomen orsakades av bakterier som utsöndrar ett gift som leder till våldsamma diarrér vilket i sin tur leder till uttorkning. Orsaken var att bakterier spreds till gemensamma brunnar. I Stockholm avled 3500 personer. Här på Muskö anlade man en kolerakyrkogård på Köpingen men den behövde aldrig användas.


1700 – 1800-talet

Rödsot (dysenteri)

En mycket smittsam tarmsjukdom som orsakas av en bakterie som orsakar blodiga diarréer.

Nervfeber (tyfoidfeber)

En tyfusliknande sjukdom som orsakas av en bakterie och sprids vis förorenat vatten.


1918-1919 – Spanska sjukan

1918 noterades i USA en influensa bland soldater som skulle delta i första världskriget i Europa. Sjukdomen spred sig snabbt i Europa. Speciellt var det unga personer som drabbades extra hårt. I Sverige dog under 1918-1919 mer än 38.000 människor och i hela världen dog minst 20 millioner.

 


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 4, 2020

Annons
Grönkvist Media - Webb- & Reklambyrå på Muskö

Anmälda brott hösten 2020

Under perioden september till och med november 2020 anmäldes 14 brott på Muskö.

Företag på Muskö – Naturnära Massage

Med naturen inpå knuten och trädtopparnas inramning av den mysiga gäststugan vid Torpa tar Sofia Hermelin emot sina kunder.

Min Stora Dag – ”Jag vill se en ubåt”

6-åriga Anton från Västerås har Retinoblastom (en typ av cancer i ögonen). På sin Stora Dag önskade han besöka Försvarsmakten för att få se en ubåt.

Viltolyckor på Muskö 2020

Kartbild över anmälda viltolyckor på Muskö 1 jan-22 sep 2020 (de stora prickarna symboliserar fyra olyckor).
Källa: Polisen