Stigkarta över Torpa skog

I samband med att området avstyckades från stamfastigheterna Torpet och Torpa skog i slutet av 1940-talet så grundades Torpa skogs tomtägarförening.

Föreningen avtalade med dåvarande fastighetsägaren till de tre stamfastigheterna om rätten att ”för all framtid uppbära och förfoga över bidrag till vägar, bryggor och brunnar till ett årligt belopp om 25 kronor, från fastighetsägarna enligt fastställd avstyckningsplan av den 16 maj 1946 samt den 19 maj 1947, samt rätten att inom avsatta områden fritt disponera mark för väg och stig samt anlägga bryggor och brunnar”.

Vägsamfälligheten bildades 1971 i samband med utökat krav på väghållning och innefattar ungefär 8 km väg. Det är cirka 160 medlemmar som har fastigheter på någon av de 17 vägarna.

Inom Torpa skogs tomtområde har vi 64 hektar allmänna områden.

Vi har härliga strövområden kring ängar, skog och mark och det finns ett flertal trivsamma promenadstigar som man enkelt tar sig fram på och man promenerar utmärkt bra på vägarna som tar oss både hit och dit i vårt fina område och även till grannskapet.

Det finns gott om plats för spel och lek på Torpaängen, både för de mindre barnen och för de vuxna. Det finns många aktiviteter att välja på som till exempel spela fotboll, boule, pilkastning, gunga, åka rutschkana eller bara dricka kaffe och småprata.

Torpaängen är även föreningens samlingsplats i samband med städdagarna – vi städar markområdena på våren och på hösten ser vi till ytorna kring vägnätet.

Medlemmarna träffas efter dagens jobb och får tillfälle at ha trevligt tillsammans samtidigt som det bjuds på korv eller soppa.

Tomtägarföreningen har bryggor och båtplatser till medlemmarna vid Nässelviken och vid Notvarpet som båda är i direkt anslutning till Horsfjärden.

Den fina Torpasjön som finns i vårt område bjuder oss på bad när temperaturen tillåter – det finns till och med de som badar på vintern! På badplatsen vid Torpavägen finns badbrygga i anslutning till berget och på den norra sidan är det badplats med en liten sandstrand.


Vi kom till Torpa för tjugo år sedan, trivs toppenbra och tycker att det är absolut bästa stället att trivas och må gott på. Det är många inom området som har vistats här i flera generationer så vi har hört och fått höra många historier om både det ena och det andra. Härligt att få ta del av allt detta!

Christin och Roland Svensson


Faktaruta till Torpa skogs tomtområde

Tomtområdet är bildat av fastigheten Torpet och delar av skogen norr om Torpa träsk.
Skogen hörde till Rumme gård i äldre tid. När Hem på Landet köpte Ludvigbergs fideikommiss 1916 styckades detta skogsområde i flera fastigheter.
Torpet såldes till familjen John Öberg på 1920-talet. De kunde inte fullfölja sina betalningar och flyttade därifrån. Det stod sedan obebott ett antal år tills familjen Gunnar Berg i början av 1940-talet blev ägare. De förvärvade samtidigt två fastigheter av skogsområdet och blev innehavare av hela det område som i dag omfattar Torps skogs tomtområde. Köpesumman var 33.000 kronor.
Ägorna styckades i tomter i två omgångar. Först skogsfastigheterna och när Berg flyttade från Torpet även jordbruksfastigheten. Totalt blev det 150 tomter. Försäljningen sköttes av Fyrbergs fastighetsbolag.
Noterbart i detta sammanhang är vägsträckningen genom området. Sedan urminnes tider gick körvägen/stigen söder om Torpa träsk den rakaste och närmaste vägen till Muskö. Gunnar Berg lyckades övertala lantmätaren att dra vägen norr om träsket eftersom det gynnade hans tomtförsäljning. Hyttavägen blev på grund av detta lite längre, kurvigare och backigare.
J.K

 


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 4, 2020

Annons
Wasströms Fest-Tält Banner

Anmälda brott hösten 2020

Under perioden september till och med november 2020 anmäldes 14 brott på Muskö.

Föreningsnytt – Muskö Pensionärsförening

10 september var det utomhusbingo på Grytholmen för alla intresserade i Muskö pensionärsförening.

Viltolyckor på Muskö 2020

Kartbild över anmälda viltolyckor på Muskö 1 jan-22 sep 2020 (de stora prickarna symboliserar fyra olyckor).
Källa: Polisen

Stöld

Tillgrepp på Hammarvikens brygga på söndagsnatten den 19 juli!