Högsta och lägsta temperaturens variation på Muskö mellan april och juni 2020.

April.

Dygnens högsta temperaturer höll sig i tre veckor mellan 10 och 15 grader, sedan följde en vecka med lite varmare väder. Månadens högsta noteringar, 20.5 grader kom den 21e-22e. På nätterna var det svalare, mest mellan 0 och några plusgrader. Vid få tillfällen var det frostnätter och då inträffade månadens lägsta notering, 2.5 minusgrader, natten till den 4e.
Nederbörden var mycket sparsam, bara 15 mm fördelat på 10 av de 30 dygnen. Mest, 9.5 mm kom den 28e. I övrigt små mängder vid varje tillfälle.
De flesta dygnen hade växlande molnighet, men 7 var helklara och ett helmulet. Lite höga slöjmoln förekom i samband med i övrigt klara dagar.
Sjöbris, en sydostlig vind utifrån havet kom i samband med ”vackert väder”-situationer. En svalkande historia såhär års.

Maj.

En majmånad med aprilväder. Så här såg det ut. Från +9 den 1e till +23 den 21e-22e varierade dygnens högsta noteringar. Svalast i mitten av månaden, varmast i slutet, vilket kanske förebådade den relativt varma juni. Inga nätter hade minusgrader.
Nederbörden var även nu sparsam, men större än i april. 37 mm föll fördelat på 13 av de 31 dygnen. Mest, hela 14 mm, kom redan den 1e. Sedan kom det mesta som mindre skurar, aprilväder, i perioden 10e-20e. Den 14e var det till och med som hagel/snöhagel.
Nästan alla de 31 dygnen hade växlande molnighet, men 3 var helklara och inget helmulet.

Juni.

Den första sommarmånaden blev mycket somrig. Högsta temperaturerna varierade kring 20 grader, utom de sista 10 dygnen då temperaturen rörde sig i 25-30-gaders-området. Min termometer stannade på 29 grader den 27e, vilket blev toppnoteringen. På nätterna var det också varmt, 10-15 grader utom de sista 10 dygnen då det var 15 grader eller varmare. Dock var det ingen tropisk natt(=hela dygnet över 20 grader). Inte heller var det några järnnätter (=frostnätter på försommaren). Läs Rågvakt av Moa Martinsson. Lägsta noteringen nu blev 6 plusgrader, natten till den 2e.
Nederbörden blev något rikligare, 40 mm fördelat på 7 av de 30 dygnen. Mest föll den 16e med 12 mm samt den 4e-5e med 19.5 mm. Åskan mullrade några gånger den 16e, 20e och 29e. Regnmängderna varierade säkert mycket när de föll som åskskurar. Mera väderdramatik var det den 5e-6e då vattenståndet i havet varierade mellan 23.5 cm över nollnivån ner till just 0 i SMHIs system på kort tid. Råkade passera på Yxlöbron och fick se vattnet bete sig om en bättre Norrlandsälv under bron. Inte heller i juni var några dygn helmulna, men 17 av de 30 var faktiskt helklara och resterande hade växlande molnighet.

Vid Hammarviken 1/7
Bengt B

 

Högsta och lägsta temperaturens variation på Muskö mellan april och juni 2020.

 

April:

 • Nederbörd: 15 mm
 • Nederbördsdagar: 10 av 30
 • Klara dagar: 7 av 30
 • Mulna dagar: 1 av 30

Maj:

 • Nederbörd: 37 mm
 • Nederbördsdagar: 13 av 31
 • Klara dagar: 3 av 31
 • Mulna dagar: – av 31

Juni:

 • Nederbörd: 40 mm
 • Nederbördsdagar: 7 av 30
 • Klara dagar: 17 av 30
 • Mulna dagar: 0 av 30

Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 3, 2020

Ett stort Tack!

Muskö Hembygdsförenings styrelse vill tacka Steningeviks hotell som skänkt oss allt porslin och alla bestick till dansbanelokalen på Grytholmen.

Vasaorden renoveras på örlogsbasen

Kungaslupen ”Vasaorden” renoveras för närvarande på basen.

Kraftig höjning av byggtaxor

Haninge kommun kommer att höja plan- och byggtaxan med mellan 20 och 40 procent för de flesta typer av ansökningar. Anledningen till höjningarna är att handläggningarna nu kostar mer än vad man får in i avgifter.

Efterlysning! Marinhistoriskt föremål

Detta järnföremål finns på Älvsnabben, det härstammar från ett kustsignalsystem som användes för kommunikation mellan flottans fartyg och landorganisationen.