Höhässjning på Grytholmen 2015. Foto: Bengt Grönkvist

Minns den gamla skrönan om att göken tystnade när han såg den första höhässjan. Snart vet ingen vad en höhässja var, men göken tystnar ändå. Naturligtvis när det inte längre finns några nya reden att smussla in ett eller annat ägg i. Men annan fågelsång tystnar också, utom en del som verkar outtröttliga. Koltrasten som har sjungit sedan i mars, hur orkar han hålla igång även nu. Och trädgårdssångaren hemma som jollrat på i flera veckor nu. Anledningen är att många fåglars häckning omfattar flera kullar som faktiskt lyckas resultera i flygga ungar eller att en ny omgång ägg läggs efter att den första rövats av andra som behövt mat till sina ungar.

Över vassen i viken gör sig ibland en kråka ärende. Stundom hittar den säkert ägg och ungar som andra misslyckats med att dölja. Doppingar, sothöns och änder med flera kan bli utsatta. Men kråkan är själv utsatt har ornitologisk forskning visat. Troligen av brist på soptippar!

Ett gäng som lyckades i år är stararna. Många fick många ungar, som har synts och hörts i juni, som samlats i allt större grupper och slutligen ungefär nu i skiftet till juli dragit iväg bort från vårt närområde.

Ett knölsvanpar försökte sig på en häckning i vassen invid Sunds bryggor. Dom byggde och byggde till sist en ansenlig vasshög och sedan ruvades det och patrullerades och försvarades under uppemot 40 dygn. En unge var synlig simmande med de vuxna omkring den 15e juni. Något ägg var troligen rövat tidigare och efter något/några dygn var ungen borta. Mink? Det är ett hårt liv som levs i vassen. Till det hårda livet bidrog även att båtlivet och fritidsfisket startade tidigt. Höga farter som splittrar fågelungar och vuxna fåglar och flitigt fiskande i vasskanterna gynnar definitivt inte inte fågellivet. Mera hänsyn och kunskap vore önskvärt.

Jag fick rapport om att en svala hade setts mobba en flygande havsörn. Jag såg det inte själv, men jag har sett liknande men med kråkor som mobbare. Tankarna går till 1950-talets pojkböcker om hjälteflygare i kolonial- och andra världskrigsmiljö(Biggles t.ex.) som i sina jaktplan förföljde fientliga bombplan.

En svart rödstjärt intresserade sig i början av maj för en holk på ett uthus(egentligen avsedd för tornseglare) men intresset svalnade och fågeln sökte andra platser. Nog om fåglar.
I växternas värld blev det en tidig, blomrik och väldigt grön vår. Så var det lövsprickning bland hasslar och björkar strax efter mitten av april. Vitsipporna började komma första dagarna i april, då blåsipporna redan hade blommat i mars. Backsipporna vid Hammar blommade flitigt i början av maj och körsbär och slån klädde in landskapet i vita skyar.

Vi återvänder till djurens värld. Den här gången de fyrfotas. Rådjurskid rapporterades i slutet av maj och älgko med tvillingkalvar syntes i slutet av juni, men de kalvarna var säkert ett par veckor gamla. Ganska regelbundet några år har det dykt upp älg hemikring i slutet av juni, den här gången en stor tjur som lät sig väl smaka av körsbärs- och sälgkvistar. Det kanske är så att de söker sig till gott bete för att ägna sig åt favoritsysslan att äta. Det har skildrats i SVT-programmet Den stora älgvandringen som utgår från fenomenet att mängder av älgar varje vår flyttar sig uppför älvdalarna för att nå de örtrika markerna upp mot fjällkanten där korna får och föder upp sina kalvar och de och tjurarna laddar upp inför brunsten, som är en energikrävande historia. Vi kanske ser något liknande fast i mindre skala.

Första blåbäret dök upp den 25e juni, samma dag som vi gjorde äppelpaj på den sista vinterfrukten, och redan den 10e juni hade den första rosen slagit ut och då var det väl redan full sommar. Vi får väl se hur den artar sig.

Vid Hammarviken i månads-skiftet juni-juli. Bengt B


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 3, 2020

Mårdhund

Den 27 april kl 04.00 observerades en mårhund på Mickrum. Mårdhunden är en sk invasiv (skadlig) djurart inom EU, och då ska alla länder även Sverige försöka begränsa eller helst utrota arten.

Älvsnabbshamnen av Bo Stjernström – Del 5

Destination Älvsnabben den 10 augusti 1628
Vid Älvsnabben som är namnet på denna flottans yttre stödjepunkt skall ”Regalskeppet Wasa” enligt kungens skriftliga order ligga redo tillsammans med övriga skepp ”att på vad tid och timme oss tänkas dem avfordra, måge kunna gå till segels, till vad ort vi då förordna och beskeda”.

Ny evenemangskalender

En ny evenemangskalender lanseras nu på Visit Haninges hemsida. Där skall besökare själva kunna sätta ihop paket av aktiviteter under en viss tidsperiod, och få all information som kontaktuppgifter och transporter lättillgängligt istället för att behöva leta runt på de enskilda företagens hemsidor.

Ett gammalt fotografi – Hjulångfartyget ”Jakob Bagge” vid Dalarö brygga 1870

Fartyget trafikerade Muskö på onsdagarna från 1865. Från 1866 utökades trafiken till att gälla även söndagarna.
Det var Djurgårds Ångbåts AB som 1864 hade börjat med reguljär båttrafik till kvarnbryggan vid Valinge med hjulångarna ”Ägir” och ”Ran”.