Detta år blir inte som något annat år.

På grund av pandemin har styrelsen i Muskö Hembygdsförening beslutat att ställa in alla verksamheter under 2020, detta efter regeringens beslut den 29 mars om max 50 pers vid allmänna sammankomster/offentliga tillställningar.

Vi vet av erfarenhet att vid Valborgsmässofirandet/midsommarfirande/Musködagarna med mera att besökarna är fler än 50 pers.

Vid våra kaffekvällar är det ett trångt utrymme i köket och de som arbetar som kaffevärdar tillhör ofta riskgruppen likväl besökarna.

VI har ännu inte haft något årsmöte, vid dagens styrelsemöte beslöt vi att avvakta beslut om detta.

Vi är över 400 medlemmar i föreningen och alla skall erbjudas möjlighet att delta. Samtliga handlingar till årsmötet presenterades i förra Musköbladet, revision har skett av verksamhetsåret, 2019 utan anmärkning från revisorerna. Valberedningen har meddelat att inga avsägningar från styrelseuppdrag har inkommit.

Vi har alla ett ansvar mot varandra att inte sprida smittan vidare och många av våra medlemmar utgör en extra utsatt riskgrupp som vi naturligtvis vill värna om.

Var rädda om varandra, håll avstånd, tänk på handhygien.

Ulla-Britt Öhman
Ordförande Muskö Hembygdsförening


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 3, 2020

I naturen… …från min horisont. Vår-försommar 2020

Minns den gamla skrönan om att göken tystnade när han såg den första höhässjan. Snart vet ingen vad en höhässja var, men göken tystnar ändå. Naturligtvis när det inte längre finns några nya reden att smussla in ett eller annat ägg i. Men annan fågelsång tystnar också, utom en del som verkar outtröttliga.

Muskö kyrka Församlingsnytt

För aktuell information se:www.svenskakyrkan.se/haninge Bli medlem! Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem. Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv. Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet...

Ett gammalt fotografi – Hjulångfartyget ”Jakob Bagge” vid Dalarö brygga 1870

Fartyget trafikerade Muskö på onsdagarna från 1865. Från 1866 utökades trafiken till att gälla även söndagarna.
Det var Djurgårds Ångbåts AB som 1864 hade börjat med reguljär båttrafik till kvarnbryggan vid Valinge med hjulångarna ”Ägir” och ”Ran”.

Kalle i Lugnet till minne

Torsdagen den 18 juni nåddes vi av beskedet att Karl-Erik Erngren avlidit. Han skulle ha fyllt 87 år i augusti. Närmast sörjande är livskamraten Ingun och barnen Magnus och Ida med familjer.