I mitten av 1930-talet fanns det cirka 600 fiskare i Stockholms län. 1970 hade de minskat till cirka 130 personer. 1997 fanns det 70 yrkesfiskare. I dag är de 26 till antalet. Medelåldern är väldigt hög och nyrekryteringen till näringen är liten.

Yrkesfiskarna är i dag utspridda från norra till södra skärgården och torsk- och strömmingsfisket dominerar.

Fiskeflottan utgörs nästan uteslutande av fartyg mindre än 12 meter – 26 av totalt 28 fiskefartyg år 2012.

Cirka 100 ton strömming och 100 ton torsk tog länets fiskare upp tillsammans under 2015.

Flera försök görs för att skapa en bättre marknad för både yrkesfiskarna, konsumenterna och miljön. Efter Stockholms fiskmarknad tar nu Stockholms fiskauktion vid som ska gynna de lokala yrkesfiskarna.

På Muskö finns numera inga yrkesfiskare med registrerade licenser.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 2, 2016

Oviss framtid för Saab Kockums Muskövarv

Det har snart gått två år sedan Saab köpte Kockums hela verksamhet av Thyssen/Krupp. Företaget hade då omkring 900 anställda.

Sånggruppen Mysing i Muskö kyrka

Sånggruppen Mysing kommer till Muskö kyrka och håller en sommarkonsert onsdagen den 29 juni kl 19.00.

Vinster till lotterier!

Muskö Hembygdsförening tar gärna emot vinster till våra lotterier på Muskö hembygdsdag.

Ortnamn på Muskö: Arbottna

Muskös äldsta herresäte. Redan under forntiden känt som ett vikinganäste med en fast borg.