Svenska Örlogsflottan har fått sitt monument på Kapellön vid Mysingefjärden invigt. 15 juni 1930.

Okänd fotograf / Sjöhistoriska museet

Svenska Örlogsflottan har fått sitt monument på Kapellön vid Mysingefjärden invigt. 15 juni 1930. Okänd fotograf / Sjöhistoriska museet

Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 3, 2021

I naturen…

..från min horisont.april-juni 2021 Vi börjar i grönskan. Den blev så småningom frodig från att ha varit lite tveksam, men den hade ju god hjälp av den ganska regnrika maj. Så började lövsprickningen kring den 1e maj och kulminerade en vecka senare...

Nationaldagsfirande vid Muskögården

I all enkelhet med hissande av flagga, tal och nationalsång firades nationaldagen vid Muskögården. Det hela arrangerades av Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande och Marina Seinegård, ordförande i kultur- och demokratinämnden och sändes live...

Älvsnabbshamnen av Bo Stjernström – Del 9

Ryska soldater i Älvsnabbshamnen. Tjugofyra år efter rysshärjningarna var Muskö åter ockuperad av rysk militär. Denna gång på anmodan av den svenska regeringen.

Historien om Muskös första bilkollision i slutet av 1940-talet

Med åren brukar de flesta gåtorna lösas och nu kan det äntligen berättas historien om när Muskö lyckades få sin första trafikolycka och detta trots att det bara fanns en buss och en bil på ön. Bakgrunden var i korthet att Nynäsbanan hade en buss...