Ångbåtsbryggan 1907

Här var en gång den stora infartsvägen till ön. Bryggan blev för öborna något som hörde ihop med deras dagliga liv. Bland de enkla nöjen man själv kunde åstadkomma hörde närvaron vid ångbåtsbryggan när stockholmsbåten anlände. Platsen kunde tävla med andra offentliga samlingspunkter på ön i fråga om besöksfrekvens.

Ångbåtsbryggan etablerades 1901 då den ersatte Kvarnbryggan vid Valinge.

Ångbåtstrafiken mellan Muskö och Stockholm pågick mellan 1864-1937. Restid fem timmar.

Båtarna som gick mellan Muskö och Söderby i början av 1940-talet ägdes av konsul Algård. Ett av fartygen var s/s Älvsnabben. Vägverket svarade för isvägen över Horsfjärden.

Mellan 1947-1962 ansvarade Trafik AB Stockholm-Nynäs för båttrafiken.

1957 började Jonne Eriksson att köra bilfärjan Rune som 1962 ersattes av Lahela.

Numera kallas Ångbåtsbryggan Mickrums brygga. Från 1964 har vi fast landförbindelse.

J.K


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 1, 2019

Marinstabens flytt till Muskö ger 200 nya jobb till basen

Försvarets omorganisation innebär att Marinstaben flyttar till Musköbasen. Under 2018 har delar av staben redan kommit på plats, den genomförs i sin helhet under första halvåret 2019.

Efterlysning!

Vi efterlyser berättelser om personer som var nybyggare under pionjärtiden på våra tomtområden här på Muskö, antingen det är/var du själv eller någon anhörig eller bekant. Det kan vara korta eller långa berättelser.

Grönt ljus för ny tätort i Källberga

En ny tätort med mellan 600 och 700 nya bostäder får byggas i Källberga som ligger söder om Muskövägen i området kring före detta Ösmo Smide.

I naturen…

…från min horisont. Höst/förvinter 2018.