Foto: Bengt Grönkvist

Muskö IF’s cykelsektion har kört klassisk testcykelträning med intervallpass i klubblokalen under vintern.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 1, 2020

Drömgården väntar på detaljplan

Det kallas Arbottna säteri/Drömgården och köptes 2012 av Fortifikationsverket med målsättningen att bygga bostäder.
Marcus Friström, Drömgårdens VD och en av fyra ägare, berättar.

Älvsnabbshamnen av Bo Stjernström – Del 3

Danad av naturen själv är Älvsnabben en ypperlig hamn, rymlig, skyddad för alla väder, helt och hållet sluten mellan två inlopp, Läsund och hamngattet förbi Hundudden.

Gratis båtskrotning fram till nyår

Även under hösten kunde man kostnadsfritt lämna sina uttjänta båtar till skrotning.

Muskö kyrka – Församlingsnytt

Program i kyrkan. Dödsannonser.