Skarvbon på en ö utanför Dalarö. Foto: Bengt Grönkvist

Länsstyrelsen sade nej till ansökan om oljering inom en 15 kilometers radie från Lännåkersviken.
Det enda som kan göras nu är att skjuta med jaktvapen.

Fiskarförbundet beviljades oljering på två kolonier inne i Horsfjärden som utgör hälften av det totala antalet skarvbon som ansökan gällde. Alla skarvarna bodde i höga trädbon så det gick inte att komma åt. De bon som man inte kom åt begärde man att få spola med brandsprutor men det sa man nej till.

Nu vill man bilda en diskussionsgrupp inför åtgärder för 2022 och att länsstyrelsen medverkar till att möjliggöra skarvförvaltningsplanen. Nu får man skjuta 1900 skarvar och det är nog vad som är rimligt att uppnå. Om man ska minska beståndet till hälften, vilket behövs för att minska trycket på fiskbeståndet behöver vi göra något åt bona och reproduktionen.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 3, 2021

Svanar

I år fick svanarna vid Sundsham vid Hammarviken 5 ungar. Och idag 6 juli var det konkurrens om sjösättningsrampen, men till slut vann jag. Se bifogade bilder. Roger Cederlöf, Sund Bli medlem! Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem. Genom...

Musködagarna

Företagarna på Muskö arrangerade den 3 och 4 juli Musködagarna för att visa vad ön har att erbjuda.Butiker, fik och restauranger är förstås verksamma hela sommaren, och en del av dem hela året, men just den här helgen har de gått samman för att få...

Historien om Muskös första bilkollision i slutet av 1940-talet

Med åren brukar de flesta gåtorna lösas och nu kan det äntligen berättas historien om när Muskö lyckades få sin första trafikolycka och detta trots att det bara fanns en buss och en bil på ön. Bakgrunden var i korthet att Nynäsbanan hade en buss...

Nu öppnar Arbottna herrgård efter renoveringen

Efter en varsam invändig renovering under mer än ett år, återöppnade Arbottna Herrgård den 1 juli som herrgårdshotell, yogaretreat och gårdscafé. Nu går det att bo på Arbottna varje dag året runt. Hela renoveringen har skett i dialog med kommunens...