Brokeludd med Vilan i fonden. Foto: Bengt Grönkvist

Under denna vinjett presenterar och tolkar vi namn på olika platser på Muskö.
En del av våra ortnamn finns bara i den muntliga traditionen och inte på någon karta, dessa namn tycker vi att det är särskilt viktigt att dokumentera innan de glöms bort.

Kapellgärdet

Platsen är belägen på gården Brokeludds marker längst upp mot Klockarberget. Där byggdes någon gång under medeltiden Muskös första kyrka.

Den gamla vägen som gick igenom genom Skarpabyn och vidare mot Mälby passerade förbi platsen för kyrkan. Rester av en stenmur ligger på ena sidan av vägen, på den andra finns en plan bergsplatå.

Några direkt synliga rester av områdets anläggningar är i dag svårt att se på grund av igenväxning. Enligt en gammal uppmätning på platsen beräknades kapellets golvyta ha varit omkring nittio kvadratmeter.

Helge Eriksson utforskade terrängen på platsen under den tid han var bosatt här på ön. Vid den tiden var inte igenväxningen så omfattande som den är numera. Han skriver i sin bok ”Muskö – hemma bland öbor” följande:

”Än kan man finna några stenar av den forna grunden, och klockstapelns grundstenar är tydligt markerade. Även de mjuka linjerna av en utschaktning för kyrkogården är synliga, fastän gångna sekler samlat jordlager på jordlager av förmultnade växter.”

Redan på 1000-talet fanns en bofast befolkning här på ön och det första området som bebyggdes och uppodlades var Skarpa by. Under medeltiden fanns det fyra byar runt Våtängen som då var en sjö, Mickrum, Skarpa, Mälby och Valinge.

När kristendomen etablerades i landet byggde man ofta kyrkorna i anslutning till sina gamla kultplatser. Man kan förmoda att den första rådsplatsen fanns på bergsplatån vid kapellet.

Varför kyrkan övergavs är höljt i dunkel men 1630 invigdes en ny kyrka vid Högvreten som än i dag tjänar vår bygd.

J.K.

Ortnamn på Muskö:


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 2, 2018

Musköbladet 2018 Nr 2

Det händer på Muskö sommaren 2018

Kalender över allt som händer på Muskö sommaren 2018.

Hundfest i fyra dagar på Drömgårdens marker

Den första veckan i augusti, närmare bestämt 2-5/8, kommer Muskö få besök av flera hundra hundar av rasen Nova Scotia Duck Tolling Retriever, i folkmun kallad ”tollare”.

Med blicken riktad mot en rättvisare värld

Daniel Andersson är 20 år och har många framtidsplaner och drömmar. Han har en ungdomstjänst i Svenska kyrkan i Haninge och engagerar sig i olika volontäruppdrag i Svenska kyrkans internationella arbete.

I naturen… från min horisont.

I naturen… från min horisont. Vintern 2018

Ett gammalt fotografi – Älvsnabben

Bilden finns i Westerins ”Västerhaninge och Muskö socknar” utgiven 1897. Det innebär att det är ett av de äldsta foton som finns med Muskömotiv.

Drömgården utför markarbeten

Under hösten och vintern har restaureringen av Ytteräng färdigställts.