Vi har noterat några av de ärenden som har förekommit de senaste månaderna och som ger en liten inblick i vardagslivet på ön.

Rapport om en skadad älg på Havsbadsvägen. Fanns svårigheter att få kontakt med polisen.

Fråga om det finns igelkottar på Muskö? Inga iakttagelser redovisades.

Efter en avstängning av tunneln stor irritation över bristande information till trafikanterna.

En orädd älg åt äpplen vid Hammar

Stationshuset i Blyberg i Dalarna monterades ner och såldes till Muskö på 1970-talet. En dalmas undrade var det fanns? Det står numera på en tomt på Kanada.

Med anledning av Halloween helgen diskuterades om hur barnens påringningar i husen kunde göras coronasäkert.

Muskö kyrka var öppen på Alla helgons dag mellan 12-18 för ljuständning med mera.

Det var ”spökvandring” vid Drömgården Allhelgonahelgen.

Nostalgiska funderingar kring en bild på den gamla kiosken vid Mickrum.

Ilska över en omkörning i tunneln.

Båtstöld i Hammarviken. Båten sedan hittad slaktad vid Sund.

Man undrar vem det är som slänger hushållssopor vid återvinningscentralen vid tunneln.

Funderingar kring den invasiva växten ”Parkslide”. Den finns tydligen på Muskö.

En bortsprungen kanin var upphittad.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 1, 2021

Väderöversikt

Muskövädret, senhöst – förvinter 2020

Älvsnabbshamnen av Bo Stjernström – Del 7

Danad av naturen själv är Älvsnabben en ypperlig hamn, rymlig, skyddad för alla väder, helt och hållet sluten mellan två inlopp, Läsund och hamngattet förbi Hundudden. Djupet växlar mellan 9 och 45 meter.
Hamnen har under flera århund-raden spelat en viktig roll i Sveriges historia. Med sitt läge i anslutning till viktiga farleder har den varit till stor hjälp för sjöfarare.

Föreningsnytt – Muskö Bygdegård

Bilden ni ser är ett skärmklipp från vårt andra digitala styrelsemöte i Muskö Bygdegårdsförening.
En stor eloge till alla styrelsemedlemmar som har tvingats på en ny teknik, vissa har t.o.m. införskaffat nya datorer för att kunna delta.

Start för Källberga

I oktober startade försäljningen av bostäderna i det helt nya området Källberga på Marcus Wallenbergs mark vid Muskövägen i anslutning till före detta Ösmo smide.

God fortsättning

God fortsättning

2020 är väl ett år som vi alla kommer att minnas, vi har och fortsätter med att hålla ut och hålla avstånd.
Ser en ljusning med vaccinet, kommer vi alla att vara vaccinerade till midsommar?
Är det så, då blir det dans på Grytholmen, pensionärslunch, kaffekvällar och kulturella aktiviteter på dansbanan.

Älvsnabbshamnen av Bo Stjernström – Del 7

Älvsnabbshamnen av Bo Stjernström – Del 7

Danad av naturen själv är Älvsnabben en ypperlig hamn, rymlig, skyddad för alla väder, helt och hållet sluten mellan två inlopp, Läsund och hamngattet förbi Hundudden. Djupet växlar mellan 9 och 45 meter.
Hamnen har under flera århund-raden spelat en viktig roll i Sveriges historia. Med sitt läge i anslutning till viktiga farleder har den varit till stor hjälp för sjöfarare.

Antalet skarvbon i Horsfjärden

Antalet skarvbon i Horsfjärden

Den årliga inventeringen av skarvbon har genomförts av Skärgårdsstiftelsen på uppdrag av Länsstyrelsen.
För Muskös del skriver man att ”en omfattande borttagning av boträd – störning – äggplundring har utförts olagligt”.

Tomtesmyg

Tomtesmyg

Tomtesmyget som Muskö IF anordnade för första gången blev ett uppskattat evenemang.
Barnen som deltog fick leta längs det lilla motionsspåret efter tomtens bortsprungna nissar. Föräldrar och vuxna fick gå en julig tipspromenad där fina priser kunde vinnas.

Start för Källberga

Start för Källberga

I oktober startade försäljningen av bostäderna i det helt nya området Källberga på Marcus Wallenbergs mark vid Muskövägen i anslutning till före detta Ösmo smide.