”Walters brygga” vid Sjövik inne i Ersholmsviken. Foto: Bengt Grönkvist

Tomtområdet Ersholmen vid Fårfjärden styckades upp på 1940-talet i 15 tomter, (idag 28).

Det var konsul Gustaf Algård som förvärvat området av familjen Malmborg på Arbottna som försålde fritidshustomterna. Ombud för tomtförsäljningen var här liksom för flera andra tomtområden på Muskö, Gustav Eriksson.

Det var från början ganska stora tomter på ca. 10 000 – 11 000 kvm men som under åren till viss del styckats.

Tomtägareföreningen bildades redan 1949 för att förvalta de gemensamma intressena för tomtägarna. Det handlade om förvaltningen av de gemensamma ”friområdena” dvs. de områden som omgärdar tomterna, alltså stamfastigheten Ersholmen 1:1.

Styrelse valdes och redan från starten var det tongivande herrar på Ersholmen som tog kommandot, styrde och ställde. Precis som i andra tomtföreningar på Muskö, diskuterades bl.a frågan om det skulle vara staket runt tomterna och man enades om att det inte fanns något behov av detta och det gäller än idag.

De första årtiondena var det många stora frågor som skulle avgöras, såsom anläggande av vägar, överlåtelse av friområdena, fiskeri- och jaktfrågor. Det avstyckades ”officialservitut” för sk. fiskarefastigheter och senare avtalsservitut för de tomtägare som inte hade strandtomter. Med åren har även nyttjanderättsavtal tecknats med en del fastighetsägare beroende på styckningar.

När Gustaf Algård försålt alla tomter var han inte lika intresserad av att ta kostnader för anläggande av vägar och inte överlåta friområdena kostnadsfritt. Man ville ha betalt med tanke på att områdena var stora med mycket skog. Det blev många och långa diskussioner om detta och det var inte förrän 1972 som överlåtelsen av Ersholmen 1:1 blev klar och Gustaf Algård fick då i utbyte ett servitut för parkeringsplats.

Till en början var det bara tre, fyra fastigheter med permanentboende, resten med ”sportstugor” villket innebar mycket enkla stugor som med åren byggts om och blivit större, fått mera av villastandard. Med åren har fastighetsägarna skaffat egna brunnar och ordnat med ordentliga avloppsanläggningar. Idag kan man också se såna moderniteter som luftvärmepumpar och solceller på taken.

De familjer som köpte tomterna från början är till stor del samma ägare än idag, barn och barnbarn har tagit över.

Tomtägareföreningen såg från början till att vägarna på Ersholmen anlades. Det var ett grannlaga arbete som krävde stora insatser av medlemmarna. Den stora backen ner till Ersholmen, ”Skrikbrink” var mycket svår att anlägga på grund av den brant där den skulle anläggas men man klarade av denna bedrift i gemensamt arbete. Namnet ”Skrikbrink” kom från den tiden då det nedanför på ängen var en kohage och när man ville kalla hem de som jobbade där nere på ängen, gick man fram till brinken och skrek att nu var det dags att komma hem till middag.

Så småningom togs skötseln av vägarna över av Ersholmens Vägsamfällighet och man började att erhålla statsbidrag för underhållet.

En av de mest tongivande personligheterna på Ersholmen var Walter Ericsson på Sjövik. Walter var Tomtägareföreningens förste ordförande, ett förtroendeuppdrag som han innehade från 1949 till 1992. Walter fortsatte sen som ”senior adviser” och följde alla händelser på Ersholmen i många år därefter. Många medlemmar vände sig till Walter för att få information och råd för att lösa olika problem som dök upp. Till och med ABC Stockholm vände sig då och då till Walter för att få väderprognoser och råd om när det var lämpligt att lägga nät för olika typ av fiske. Det fanns flera profiler som satte sin prägel på Ersholmen. Allan Nilsson, (Allan bock) tillverkade och sålde i många år julbockar på julmarknaderna i bygdegården. Bockarna tillverkade han av vass som han skar på höstarna invid hans tomt vid Hammarviken. En annan välkänd profil var storfiskaren Arne Liljegard, Ersholmens egen fiskare som sålde fisk till grannarna bland andra. Ville man köpa ett kilo fisk fick man en skyffel som fyllde en ICA-påse. Protesterade man över mängden stirrade Arne med bister blick och förklarade att det var en kilo strömming i påsen! Sen var saken utagerad!

Stig Karels, Ordförande i Ersholmens Tomtägareförening


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 1, 2021

Muskö skola

På Muskö skola är det för tillfället 45 elever fördelade på tre grupper.
På den undre våningen är det förskoleklass och åk 1 i det ena klassrummet och i det andra är det åk 2 och åk 3 tillsammans.

Olycka på militäranläggning

En man har fått ett okänt föremål i huvudet på sin arbetsplats på militäranläggningen Muskö örlogsbas.

Bil körde på älg – en person till sjukhus

En viltolycka inträffade i slutet av oktober på länsväg 539 mot Muskö, en personbil körde på en älg.

Fotograferade på Musköbasen – fick böter

I april fotograferade en 35-årig man marinbasen. Detta trots att det inte är tillåtet.

God fortsättning

God fortsättning

2020 är väl ett år som vi alla kommer att minnas, vi har och fortsätter med att hålla ut och hålla avstånd.
Ser en ljusning med vaccinet, kommer vi alla att vara vaccinerade till midsommar?
Är det så, då blir det dans på Grytholmen, pensionärslunch, kaffekvällar och kulturella aktiviteter på dansbanan.

Antalet skarvbon i Horsfjärden

Antalet skarvbon i Horsfjärden

Den årliga inventeringen av skarvbon har genomförts av Skärgårdsstiftelsen på uppdrag av Länsstyrelsen.
För Muskös del skriver man att ”en omfattande borttagning av boträd – störning – äggplundring har utförts olagligt”.

Tomtesmyg

Tomtesmyg

Tomtesmyget som Muskö IF anordnade för första gången blev ett uppskattat evenemang.
Barnen som deltog fick leta längs det lilla motionsspåret efter tomtens bortsprungna nissar. Föräldrar och vuxna fick gå en julig tipspromenad där fina priser kunde vinnas.

Start för Källberga

Start för Källberga

I oktober startade försäljningen av bostäderna i det helt nya området Källberga på Marcus Wallenbergs mark vid Muskövägen i anslutning till före detta Ösmo smide.