Nattviol Foto: Johan Berggren

..från min horisont.
april-juni 2021

Vi börjar i grönskan. Den blev så småningom frodig från att ha varit lite tveksam, men den hade ju god hjälp av den ganska regnrika maj. Så började lövsprickningen kring den 1e maj och kulminerade en vecka senare och de ljusgröna färgerna mörknade mot en mer mogen sommarskrud.
Blomningen på träd och buskar blev också kraftig. Körsbär och slån började blomma 9e maj och stod sedan som försenade snödrivor i landskapet några dagar senare.

De tidiga vårblommorna stökade undan sin blomning t.ex. blåsipporna. Sälg och viden blommade rikligt, till fromma för redan vakna insekter. Nu började vitsippor komma omkring en vecka in i april och höll i sin blomning till månadsskiftet till maj. Samtidigt blommade gullvivor i överflöd.

Det har under flera år funnits ett bestånd av grönvit nattviol på en gräsmatta hemma, normalt 20-30 exemplar, som vi försiktigtvis rundat med gräsklipparen. Sedan kom katastrofen. För två år sedan gick vildsvinen fram i känd jordfrässtil över beståndet och vi trodde att det var slut med de stiliga blommorna. Vildsvin har en viss förkärlek för orkidéernas jordknölar, vilket kan leda till problem. Men i år blommade ett 60-tal grönvita på platsen. Kanske hade grisarnas bökande spritt en del knölar och kanske också gynnat en del frön i markytan.

Stararna hade ungar ute 30 maj. Sedan samlades flera familjer, och en vecka senare uppträdde en stor flock i perfekt samordnad flykt. Några dagar senare syntes och hördes de inte mer här. I skiftet mot juli kom en ny flock. Så brukar det pågå hela sommaren och flockarna kan ibland växa sig så stora att det är mer tal om moln än om flockar som drar runt i Europa till bekymmer för frukt- och bärodlare. Här brukar vi inte se så mycket av dem efter juni.

Några fasankycklingar har synts, vilket tyder på någon lyckad häckning. Ett par tuppar har hörts och synts i trakten, men även de lever väl nu ett mycket diskret liv bland buskar och högt gräs för att inte avslöja var de finns för rävar, katter, rovfåglar m.fl..

Några som också har anledning att passa sig är sjöfåglarna. Grågässen kom ut med ungar den 1e maj. Hur det sedan har gått med ungarnas överlevnad har jag inte koll på, men svanarna fick ut 5 ungar på midsommarafton, och de finns fortfarande när det här skrivs. Ett par vitkindade gäss har blivit av med ungar. Kråkor, trutar, kärrhök och minkar kan göra livet surt för framför allt dem som har bon flytande i vassarna.

Gök började höras efter 11e maj, men har sedan låtit höra sig ganska sällan.
Bofinksång började höras en bit in i april och ett tag myllrade marken av bofinkhannar. Under vårflyttningen kommer hannarna först, några blir kvar, men många flyger vidare. Några hade nått Junseletrakten vid Ångermanälven under tiden då SVT sände Den stora älgvandringen. Det var rätt vanligt med bofinksång i ljudkulissen där.

En gång i soffhörnet hörde jag plötsligt ett omisskännligt läte från fisktärna. Ljudet kom från TV-n och det visade sig vara ett inspelat programinslag från Sydafrika som egentligen handlade om familjeåterförening. Och så kom det med en fisktärna som ju har vinterkvarter vid södra Afrikas kuster för att återvända hit i april. Sädesärlorna återvänder också hit i april och gjorde så i år också. De har ungar ute nu. Kanske blir det en kull till innan det bär av söderut, men inte så långt som fisktärnan. En julafton för några år sedan träffade jag sädesärlor i en grönsaksodling innanför en strand i Aqaba i södra Jordanien. Där hade några sitt vinterkvarter.

Vid Hammarviken i månads-skiftet juni-juli. Bengt B


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 3, 2021

Försvaret övar extra mycket

Med anledning av det försämrade omvärldsläget övar Försvarsmakten extra intensivt i skärgården - dygnet runt och året om – på att försvara svenskt territorium. Försvaret påtalar risken för svall och uppmanar därför båtfolket till extra försiktighet...

Muskö kyrka – Församlingsnytt

För aktuell information se:www.svenskakyrkan.se/haningeDödsannonser: Bli medlem! Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem. Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv. Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning...

Ingen storloppis i år

Efter många och långa funderingar fram och tillbaka, har vi nu, den sista juni, fattat ett beslut. Det kan helt enkelt inte bli nån stor loppis i hembygdsgården i år heller. Max 600 personer, ingen trängsel och ordentliga avstånd, det låter inte...

Vägbom på Kanada

Vägbom har installerats vid Kanada tomtområde. Vägbommen installerades av föreningen efter en lång tid av ökad trafik, nedskräpning, motorstölder och inbrott i hus säger Mats Elfgren, vägansvarig Kanada Tomtförening. Bli medlem! Stöd Muskö...