Jag besökte förskolan för att få se deras projekt som dom arbetat med under året 2021:
”Östersjön”

Det började med att man under sina promenader i sin närmiljö fann väldigt mycket skräp.

Barnen upptäckte att små djur och insekter råkade illa ut pga. skräpet man fann på marken.

Dom började tala om vad man kan göra med skräpet, såsom att panta burkar och flaskor för att göra nya. Plocka upp skräpet så djuren inte skadar sig sa några.

Barnen började samla burkar och flaskor som de fann och upptäckte att det blir mycket pengar av det.

Sen funderade de vad man kunde göra med pengarna. Alla kom överens om att skänka pengarna till något viktigt.

Det blev en omröstning ”Rädda havet eller Rädda skogen”.
Rädda havet vann.

Barnen har nu samlat in pengar och skänkt till Naturskyddsföreningens Rädda Östersjön. Dom har skänkt totalt år 2021, 3000 kr.

En förälder som uppskattade förskolans arbete skrev om det i sociala medier vilket fått till följd att privatpersoner kommit till förskolan med tomburkar och petflaskor.

Så har ni burkar och petflaskor och vill stödja barnens arbete på förskolans avdelning Svanen, lämna dem gärna till förskolan. Då kan dom fortsätta sitt fina arbete med att rädda östersjön.

Arbetet fortsätter hela tiden i olika former. Hela tiden tar man vara på barnens funderingar och tankar om vad som händer i naturens kretslopp. Såsom potatisens kretslopp, mask-kompost samt mycket mera.

Text & foto: Veronika Ersson

Barnen har nu samlat in pengar och skänkt till Naturskyddsföreningens Rädda Östersjön. Dom har skänkt totalt år 2021, 3000 kr.

Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 1, 2022

Testflygningar orsakade muller och skakningar

Måndagen den 8 oktober vid 13.30-tiden hördes över Muskö ett dovt och utdraget muller. Det orsakades av att Saab genomförde testflygningar med Jas Gripen-plan.

Lotterivinnare på julmarknaden

Muskö hembygdsförening gratulerar följande personer som vann på vårt lotteri. Vi vill också tacka Björkdals gård som anordnade en sådan trevlig julmarknad.

Älvsnabbshamnen av Bo Stjernström – Del 11

Det dröjde 300 år innan hamnen försågs med ett fast försvar. Fortfarande under 1600-talet och under största delen av 1700-talet fanns inga fasta försvarsanläggningar.

Hembygdsföreningen vill tacka…

…alla som olika sätt har bidragit till föreningens verksamhet under 2021.
Många planerade arrangemang har fått ställas in på grund av pandemin.