Högsta och lägsta temperaturens variation på Muskö mellan januari och mars 2016.

Muskövädret, januari – mars 2016

Januari.

Inledningen av året blev lite vintrig. Fram till den 25e var det minusgrader nästan alla dygnen med ett par undantag(se diagrammet). Sista veckan blev däremot mild, Varmast var det den 27e med hela 8 plusgrader, kallast var det natten till den 15e med 14 minusgrader.

Nederbörden blev summerat 54 mm fördelat på 15 av de 31 dygnen. Första tre veckorna var det mest snö, i sluter regn och snöblandat regn. Snötäcket var som tjockast omkring den 10e med då 15-20 cm. Sista veckan smälte nästan allt bort och allt blev ganska blött.

Isläggning hemma i viken var det den 4e-6e, och det låg kvar månaden ut, men det blev mycket vatten på isen under sista dagarnas mildväder. Samtidigt var det högvatten och inte särskilt kul för skridskoåkare och isfiskare.

Molnigheten var mest växlande, men 4 dygn var helklara och 7 helmulna.

Februari.

Temperaturväxlingarna den här månaden blev inte särskilt dramatiska. Som regel var det mellan 0 och 5 plusgrader på dagarna och mellan 0 och 5 minusgrader på nätterna. Varmast var det den 2e med 7.5 plusgrader, kallast natten till den 29e med 7 minusgrader.

Nederbörden var sparsam, 23 mm i form av regn eller blötsnö. Det föll under 16 av de 29 dygnen. Vid ett par tillfällen föll blötsnö som i regel var borta följande dag. Större delen av månaden var det barmark.

Isen blev kvarliggande hela månaden.

5 av de 29 dygnen var klara, 6 var mulna, resten hade växlande molnighet.

Mars.

Nu började våren märkas lite grand. På dagarna blev det varmare, mest omkring 5 plusgrader, men några perioder kring den 16e och i sista veckan passerades 10-gradersstrecket.

Varmast var det den 16e och 28e med 12 plusgrader, kallaste natten var den till den 1e med 6.5 minusgrader.

Nederbörden var även den här månaden sparsam, 33 mm som föll fördelat på 14 av de 31 dygnen. I stort sett all föll som regn eller blötsnö som smälte direkt.

Även i mars var det mest barmark. Isen låg kvar länge och kring den 18e började det bli brunnar i istäcket och från den 23e var det praktiskt taget isfritt.

Mars blev en ganska molnig månad. Inget dygn var helklart, 9 var helmulna av de 31.

Vid Hammarviken 3e april. Bengt B

Högsta och lägsta temperaturens variation på Muskö mellan januari och mars 2016.

 

Januari:

 • Nederbörd: 54 mm
 • Nederbördsdagar: 15 av 31
 • Klara dagar: 4 av 31
 • Mulna dagar: 7 av 31

Februari:

 • Nederbörd: 23 mm
 • Nederbördsdagar: 16 av 29
 • Klara dagar: 5 av 29
 • Mulna dagar: 6 av 29

Mars:

 • Nederbörd: 33 mm
 • Nederbördsdagar: 14 av 31
 • Klara dagar: 0 av 31
 • Mulna dagar: 9 av 31

Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 2, 2016

Efterlysning

Vi behöver flera människor som kan tänka sig att delta i skötseln av trädgårdslandet på Grytholmen.

Bra år för säl och örn – sämre för ejdern

Skärgårdsstiftelsen har inventerat djurlivet i skärgården i 31 år, vilket ger ett bra underlag för att dra vetenskapligt underbyggda slutsatser.

Ett gammalt fotografi – Valinge brygga 1901

För resanden till Muskö har Söderby brygga under århundraden varit länken mellan fastlandet och Muskö.

Vinster till lotterier!

Muskö Hembygdsförening tar gärna emot vinster till våra lotterier på Muskö hembygdsdag.