Spåren efter vildsvinen märks mer och mer på ön.

Rapporter om uppbökade gräsmattor och trädgårdsland blir allt vanligare. Samtidigt som trafikolyckorna ökar.

För att skadorna ska minska behövs en större avskjutning av vildsvinsstammen. Utsatta platser är bland annat Altorpsvägen, Skarpavägen och Hammarvägen.

Björn Lindqvist var uppe med sin gyrokopter i början av juli.
– Många vildsvin i skogskanten längs Klockarberget, Hvilan, Våtängen och Valinge. Vet inte hur många, slutade räkna efter 20.

40 lokala jägare var ute första helgen i oktober och jagade svin, hjort och räv.

Minst två jägare är dessutom ute varje helg.

Under året har drygt 20 vildsvin fällts av det ena jaktlaget.

I dag får jägare endast lämna in vildsvin på vilthanteringsanläggningar eller äta dem själva. I en rapport från Livsmedelsverket föreslås att kött från djuren också ska få levereras till lokala butiker och restauranger men också säljas direkt till konsumenterna.

Jägare- och lantbruksorganisationer välkomnar förslaget som de tror ska leda till ökad jakt på vildsvin.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 4, 2020

Annons
Banner CL-Service

Spiggvåg slår ut gädda och abborre

Storspigg håller på att ta över delar av Östersjön vilket slår hårt mot återväxten av abborre och gädda i vikarna. Forskare har analyserat data från 40 års provfiske i 500 grunda vikar längs Östersjökusten.

Stöld

Tillgrepp på Hammarvikens brygga på söndagsnatten den 19 juli!

Företag på Muskö – Naturnära Massage

Med naturen inpå knuten och trädtopparnas inramning av den mysiga gäststugan vid Torpa tar Sofia Hermelin emot sina kunder.

Ortnamn på Muskö: Från Gästvik till Bakom – vikar, uddar och holmar på södra Muskö

Den långa udde, som från Bruket sticker ut mot Stora Ballricken, den största och högsta ön i området, avgränsas mot norr av det massiva Lövhagsberget, drygt 50 meter över havet. Udden har haft olika namn.