Spåren efter vildsvinen märks mer och mer på ön.

Rapporter om uppbökade gräsmattor och trädgårdsland blir allt vanligare. Samtidigt som trafikolyckorna ökar.

För att skadorna ska minska behövs en större avskjutning av vildsvinsstammen. Utsatta platser är bland annat Altorpsvägen, Skarpavägen och Hammarvägen.

Björn Lindqvist var uppe med sin gyrokopter i början av juli.
– Många vildsvin i skogskanten längs Klockarberget, Hvilan, Våtängen och Valinge. Vet inte hur många, slutade räkna efter 20.

40 lokala jägare var ute första helgen i oktober och jagade svin, hjort och räv.

Minst två jägare är dessutom ute varje helg.

Under året har drygt 20 vildsvin fällts av det ena jaktlaget.

I dag får jägare endast lämna in vildsvin på vilthanteringsanläggningar eller äta dem själva. I en rapport från Livsmedelsverket föreslås att kött från djuren också ska få levereras till lokala butiker och restauranger men också säljas direkt till konsumenterna.

Jägare- och lantbruksorganisationer välkomnar förslaget som de tror ska leda till ökad jakt på vildsvin.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 4, 2020

Annons
Banner CL-Service

Torsten Lindbergs båt blir ”lekbåt” för barnen på Tyresö Bygdegård!

Tisdag den 22 jul kom representanter för bygdegården och hämtade båten med bil och trailer. Båten var ett Sture Hellström bygge från mitten på 50-talet – en 7 metersbåt!

Min Stora Dag – ”Jag vill se en ubåt”

6-åriga Anton från Västerås har Retinoblastom (en typ av cancer i ögonen). På sin Stora Dag önskade han besöka Försvarsmakten för att få se en ubåt.

Över 200 elkunder var utan ström på Muskö

Sent på fredagskvällen den 21 augusti drabbades drygt 200 av elbolaget Vattenfalls kunder på Muskö av ett strömavbrott.

Muskös tomtområden – Torpa skog

I samband med att området avstyckades från stamfastigheterna Torpet och Torpa skog i slutet av 1940-talet så grundades Torpa skogs tomtägarförening.